สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ได้เชิญทีมบริหารของ NCC และ NEO NCC ,SCG และภาคเอกชน Touchable, Earthology Studio, Global Hemp Service (France) ที่เป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบเส้นใย ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้า บ้านหนองเงือก จ.ลำพูน และ บ้านแม่สาน้อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง (กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง) และร่วมประชุมหารือกับทาง สวพส.และมูลนิธิโครงการหลวง

โดยสรุปประเด็นจากการประชุมหารือ ดังนี้
– การเชื่อมโยง supply chain ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยทางสมาคมฯนำร่องการสร้าง Role Model เพื่อให้ต้นน้ำจากทางโครงการหลวง เชื่อมต่อกับภาคเอกชนในการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ระดับมาตรฐาน เพิ่มปริมาณในระดับอุตสาหกรรม และกำกับราคาเพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้

– การนำส่วนต่างๆของกัญชงมาต่อยอด หาทางออกในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครบทุกด้าน เช่นรากและกิ่งก้านส่วนต่างๆของกัญชงนำไปทำด้าน Creative Furniture, เส้นใยนำมาทำด้าน textile ที่ผสมผสานกับเส้นใย Poly Recycle, แกนกัญชงนำไปให้ทาง scg พัฒนาทำผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

– พูดคุยถึง pain point ต่างๆของการปลูกกัญชงที่ทางโครงการหลวงประสบปัญหาทั้งในส่วนการปลูกและผลิต ซึ่งปัจจุบันใช้แรงงานคนจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ โดยทางโครงการหลวงจะได้มีการนำเข้าเครื่องจักรจากจีนเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนต่างๆนี้ และทาง NCC เสนอให้ทางโครงการหลวงร่วมแชร์ pain point ต่างๆในด้านปัญหาเครื่องจักร เพื่อนำไปปรึกษาต่อกับทางสมาคมเครื่องจักรกลในการร่วมช่วย developt เครื่องจักรที่จะแก้ปัญหา pain point ต่างๆนี้ โดยทางดร.ญาจากทางสวพส.จะเป็นผู้เตรียมข้อมูลต่างๆให้กับทาง NCC

– ในส่วนของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการเชื่อมโยงครั้งนี้ ทางสมาคมฯจะได้นำดำเนินการในการทำ MOU ร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงวันแถลงข่าวครั้งแรกของการจัดงาน Asia International Hemp Expo&Forum 2024 และนำ Model นี้นำเสนอภายในงานทั้งส่วนของ Forum และ Showcase ต่อไป

– จะได้มีการนำเอา Collection กัญชงที่จะพัฒนาโดย Earthology ร่วมกับทางโครงการหลวง ไปจัดแสดงที่งานที่ต่างประเทศ และนำกลับมาแสดงภายในงาน Asia International Hemp Expo&Forum 2024 และอาจจัดเป็น Fashion Show ในช่วงพิธีเปิด

ทั้งนี้ TIHTA ร่วมเครือข่ายรัฐเอกชน ชุมชน ขับเคลื่อน และพัฒนาเส้นใยกัญชง เพื่อตอบโจทย์ทั้งในแง่ของ คุณภาพ มาตรฐาน ราคาเพื่อนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน