สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และคณะผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC & NEO Exhibition Organizer) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดโครงการ Asia International Hemp Expo & Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2566 ถือเป็นงานกัญชา กัญชงระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนพืช กัญชาทางการเเพทย์ และกัญชงเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดงาน Asia International Hemp Expo and Forum ๒๐๒๓ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มโอกาสทางการค้า
และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ