สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแบรนด์ Touchable
ร่วมแสดงนวัตกรรมการแปรรูปเส้นใยจากพืชกัญชง ดึงสายตาผู้ประกอบการทั่วโลกด้วยการออกแบบแฟชั่นตอบโจทย์ความเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกด้วย Sustainable fashion จากเส้นใยกัญชง ในงาน Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies (VIATT) โดย Messe Frankfurt ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเสื้อผ้า ผ้าผืน เส้นด้ายและเส้นใย ไปจนถึงเครื่องจักรสิ่งทอ Technical Textile, Nonwovens ที่ครบวงจร โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2567 ณ Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแบรนด์ Touchable ร่วมนำผลงาน ผลิตภัณฑ์ และวัสดุ จากเส้นใยกัญชงไทย นำเสนอในงาน VIATT ที่ ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท Messe Frankfurt ณ Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) เมืองโฮิจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการเปิดงานเมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการออกบูธกว่า 500 ผู้ประกอบการกว่า 400 แห่งจากอังกฤษ เยอรมนี สหรัฐ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไทย อินเดีย ปากีสถานและจีน เป็นต้น อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบเครือข่าย Texpertise ที่เชื่อมโยงผู้คนกว่า 500,000 คนจาก 11 ประเทศในทั่วโลกและงานแสดงสินค้าสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปกว่า 50 ครั้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้สามารถเชื่อมโยงและเข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตของบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูประดับโลก สร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ห่วงโซ่มูลค่าไปจนถึงการผลิตวัตถุดิบและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

โดย TIHTA ในนามองค์กรผู้แทนจากประเทศไทย ได้เล็งเห็นแนวโน้มที่น่าตื่นตัวต่อผู้ประกอบการด้านเส้นใย ในอุตสาหกรรมกัญชงไทย ที่ผู้ประกอบการจากหลากหลายประเทศที่มีความสนใจในเส้นใยกัญชงกับการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเส้นใยกัญชงเป็นหนึ่งในเส้นใยทางเลือกที่น่าจับตามอง ด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนด้วยเทรนด์ นโยบายที่สอดคล้องต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมไปถึงการนำมาเป็นส่วนผสมร่วมกับวัสดุอื่นๆที่มีคุณปนะโยชน์หลากหลายด้าน รวมถึงความแข็งแรงของตัวเส้นใยกัญชงเอง และความยาวและความบางเมื่อนำมาทอ จึงออกมาอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นและแข็งแรงเป็นอย่างดี ที่สำคัญยังมีการศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านสิ่งทอ ว่าเส้ยใจกัญชงมีคุณสมบัติ Antibacteria ทั้งนี้หากมีนวัตกรรมการแปรรูปสมัสใหม่เข้ามาอาจจะได้เห็นการต่อยยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเส้นใยกัญชงให้มีความโดดเด่นมากขึ้นขึ้นไปอีก และดูจะเหมาะสมทั้งกับประเทศเมืองหนาว และเมืองร้อนได้อย่างลงตัว ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ภายในงาน VIATT 2024 ทำให้มีผู้ให้ความสนใจจากหลากหลายประเทศที่จะนำเส้นใยทางเลือกนี้ไปพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์และวัสดุอื่นๆมากมาย

อีกเหตุผล ที่หลายแบรนด์นิยมเส้นใยกัญชงมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเพราะกัญชงเป็น พืชระยะสั้น ปลูกง่าย ปลูกซ้ำได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพดิน ไม่ต้องใช้น้ำเยอะ รวมถึงยังไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ภายใต้คุณสมบัติการปลูกเช่นนี้เอง ที่ทำให้กัญชงถูกรับรู้ว่าเป็นเส้นใยคุณภาพดี ที่ไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในยุคสมัยที่การไม่ทำร้ายโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญทางสังคม เล็งเห็นได้ชัดถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเส้นใยออแกนิค จึงเป็นเรื่องของทางด้าน อุปทาน (Supply Side) ที่จะต้องเตรียมการเรื่องการพัฒนาแหล่งต้นน้ำการปลูก นวัตกรรมในการแปรรูป เพื่อรองรับอุตสาหกรรม เช่น การเก็บเกี่ยว การแปรรูปวัตถุดิบเบื้องต้น เครื่องมือในการรองรับการผลิตของต้นน้ำต่างๆ เป็นต้น ให้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นในอนาคตได้

นอกจากนี้สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ยังได้ร่วมแชร์ข้อมูลอุตสาหกรรมกัญชงไทยภายในข่วงเสวนาให้แก่ผู่ประกอบการทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “Hemp For All, Growing Sustainable Hemp Together” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ งงาน Asia International Hemp Expo & Forum 2024 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


https://www.facebook.com/100067322599767/posts/pfbid02eEWPBt8TY1aUExomEeK5QeV94t8wZgdqUZAkanJQ3gs72tZWgcyspuYb8BKj97jDl/