สมาคม TIHTA ได้ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท Global Hemp ชึ่งเป็น Buyer จากประเทศฝรั่งเศส ที่มาร่วมงานAsia Hemp Expo 2023 ครั้งที่ผ่านมา

กลุ่ม Buyer สนใจนำวัสดุจากHemp ไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม Home Products และ สนับสนุนกลุ่มHoteliers ที่สนใจผลิตภัณฑ์สายEco Products ในประเทศฝรั่งเศสและลูกค้าในแถบยุโรป ทางสมาคม TIHTAได้จัดให้มีการประชุมร่วมพบปะกับทางบริษัท Thai Taffeta ผู้ผลิตผ้า Hemp ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้ Brand Earthology และกลุ่มบริษัท Able Interior Workshop ที่ร่วมออกชิ้นงานจากกัญชงเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการภาคโรงแรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้ง 3 บริษัทจะร่วมจับมือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆสู่ตลาดภายใต้ เงื่อนไขของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA โดยเน้นการร่วมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศไทยและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การปลูกร่วมกับโครงการหลวงเท่านั้น

ในวันที่ 25-26 มีนาคม จะมีนัดการร่วมประชุมกับทางโครงการหลวงที่เชียงใหม่รวมทั้งไปดูแหล่งต้นน้ำการปลูก ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงเพื่อจะได้นำมาพัฒนาขับเคลื่อนให้เกิดการนำไปใช้สูู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้นและเกิดเป็น Demands ทางการตลาด เพื่อส่งผลให้เส้นใยกัญชงมีโอกาสหลากหลายช่องทางในตลาดโลกต่อไป