สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

“สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย” ก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการกัญชาและกัญชง ทั้งในรูปแบบของเส้นใยไฟเบอร์ สารสกัดเพื่อการแพทย์และการพาณิชย์ Supplement, Food and Beverage, Skincare and Cosmetic ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนกลุ่มสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกตลอดไปจนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนนำไปสู่ความมั่นคงของผู้ประกอบการกัญชงในประเทศไทย

 

กิจกรรม

ข่าวสาร

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:40 น.

 

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) นำโดย ดร. วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ และ คุณ พรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันอาหาร และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) เข้าพบแสดงความยินดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมศักดิ์เทพสุทิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือในประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงกัญชาไทยในเชิงสุขภาพการแพทย์และโอกาส ที่น่าจับตามองจากต่างประเทศ

โดยจะมีการนำเรียน ประเด็นที่ได้รวบรวมจากสมาชิกสมาคมและข้อมูลที่ได้จาก เครือข่ายพันธมิตรในนานาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการต่อไป

นอกจากนั้นยังได้นำเสนองาน Asia International Hemp Expo 2024 ที่จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น.


สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA
เข้าพบท่านอธิบดีกรมโรงงาน ท่านจุลพงษ์ ทวีศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเพื่อสรุปและนำเรียนแนวทางอุตสาหกรรมกัญชากัญชงในปัจจุบัน ซึ่งท่านอธิบดีได้กรุณาให้คำแนะนำทิศทางอุตสาหกรรมกัญชงเส้นใย และแนวทางการขับเคลื่อนHemp Carbon Chapter เพื่อความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยที่สนใจเรื่องCarbon Credit และเป็นการร่วมสร้างโอกาสด้านการปลูกแก่สมาชิกสมาคมและเป็นทางออกที่ดีต่อไป

การประชุม สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย มูลนิธิโครงการหลวง และเครือข่ายการพัฒนาเส้นใยจากพืชกัญชง ณ จ.เชียงใหม่

 

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ได้เชิญทีมบริหารของ NCC และ NEO NCC ,SCG และภาคเอกชน Touchable, Earthology Studio, Global Hemp Service (France) ที่เป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบเส้นใย ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้า บ้านหนองเงือก จ.ลำพูน และ บ้านแม่สาน้อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง (กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง) และร่วมประชุมหารือกับทาง สวพส.และมูลนิธิโครงการหลวง

โดยสรุปประเด็นจากการประชุมหารือ ดังนี้
– การเชื่อมโยง supply chain ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยทางสมาคมฯนำร่องการสร้าง Role Model เพื่อให้ต้นน้ำจากทางโครงการหลวง เชื่อมต่อกับภาคเอกชนในการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ระดับมาตรฐาน เพิ่มปริมาณในระดับอุตสาหกรรม และกำกับราคาเพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้

– การนำส่วนต่างๆของกัญชงมาต่อยอด หาทางออกในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครบทุกด้าน เช่นรากและกิ่งก้านส่วนต่างๆของกัญชงนำไปทำด้าน Creative Furniture, เส้นใยนำมาทำด้าน textile ที่ผสมผสานกับเส้นใย Poly Recycle, แกนกัญชงนำไปให้ทาง scg พัฒนาทำผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

– พูดคุยถึง pain point ต่างๆของการปลูกกัญชงที่ทางโครงการหลวงประสบปัญหาทั้งในส่วนการปลูกและผลิต ซึ่งปัจจุบันใช้แรงงานคนจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ โดยทางโครงการหลวงจะได้มีการนำเข้าเครื่องจักรจากจีนเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนต่างๆนี้ และทาง NCC เสนอให้ทางโครงการหลวงร่วมแชร์ pain point ต่างๆในด้านปัญหาเครื่องจักร เพื่อนำไปปรึกษาต่อกับทางสมาคมเครื่องจักรกลในการร่วมช่วย developt เครื่องจักรที่จะแก้ปัญหา pain point ต่างๆนี้ โดยทางดร.ญาจากทางสวพส.จะเป็นผู้เตรียมข้อมูลต่างๆให้กับทาง NCC

– ในส่วนของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการเชื่อมโยงครั้งนี้ ทางสมาคมฯจะได้นำดำเนินการในการทำ MOU ร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงวันแถลงข่าวครั้งแรกของการจัดงาน Asia International Hemp Expo&Forum 2024 และนำ Model นี้นำเสนอภายในงานทั้งส่วนของ Forum และ Showcase ต่อไป

– จะได้มีการนำเอา Collection กัญชงที่จะพัฒนาโดย Earthology ร่วมกับทางโครงการหลวง ไปจัดแสดงที่งานที่ต่างประเทศ และนำกลับมาแสดงภายในงาน Asia International Hemp Expo&Forum 2024 และอาจจัดเป็น Fashion Show ในช่วงพิธีเปิด

ทั้งนี้ TIHTA ร่วมเครือข่ายรัฐเอกชน ชุมชน ขับเคลื่อน และพัฒนาเส้นใยกัญชง เพื่อตอบโจทย์ทั้งในแง่ของ คุณภาพ มาตรฐาน ราคาเพื่อนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมและฟังความรู้

 

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคลมชักในเด็ก”
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รับชมได้ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/gpoth.official

ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพลาเพลินฯ) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

งานสัมมนาให้ความรู้

ความถี่ในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี

งานแสดงสินค้า

จัดกิจกรรมภายนอก

ความถี่ในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

กิจกรรมพิเศษ

งานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า สมาคมร่วมจัดงาน

รูปภาพ

คณะที่ปรึกษา

เครือข่ายกัญชง

เป็นผู้นำในการเชื่อมต่อเครื่อข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด