สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

“สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย” ก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการกัญชาและกัญชง ทั้งในรูปแบบของเส้นใยไฟเบอร์ สารสกัดเพื่อการแพทย์และการพาณิชย์ Supplement, Food and Beverage, Skincare and Cosmetic ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนกลุ่มสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกตลอดไปจนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนนำไปสู่ความมั่นคงของผู้ประกอบการกัญชงในประเทศไทย

 

ข่าวสาร

ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพลาเพลินฯ) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

งานสัมมนาให้ความรู้

ความถี่ในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี

งานแสดงสินค้า

จัดกิจกรรมภายนอก

ความถี่ในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

กิจกรรมพิเศษ

งานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า สมาคมร่วมจัดงาน

รูปภาพ

คณะที่ปรึกษา

เครือข่ายกัญชง

เป็นผู้นำในการเชื่อมต่อเครื่อข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด