รวอ.สุริยะ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเข้าร่วมหารือ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายวีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และนายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาและงานวิจัย เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับกัญชง ชูจุดเด่นกัญชงด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว เพื่อดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม และหารือการเตรียมการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศในปลายปี 2565 โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม