สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA และผู้แทนจากสถาบันอาหาร ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการอาหาร FoSTAT ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชกัญชงสู่อุตสาหกรรมอาหาร