การประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง

การประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม และนายอิทธิพัทธ์ ธรรมสุริยะ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง พาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข โดยได้บันทึกการประชุมตามรายละเอียดด้านล่าง