การประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผ่านระบบซูมมิตติ้ง

การประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผ่านระบบซูมมิตติ้ง

พันธกิจของสมาคม
เรื่อง การจัดทำโครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง ในไตรมาสแรก ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการประชุม
Public
Hearing ในครั้งที่ 1-3/2565 ที่ผ่านมา โปรดติดตามการประกาศราคากลางซึ่งเป็นราคาเสนอแนะ
และรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้ง รายละเอียดหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน
และราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ได้ทางเว็บไซด์ของสมาคม
ในเร็วๆ นี้

 

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการรับซื้อและขายกัญชง
กรุณาติดต่อสมาคมได้ที่

Line OA: (TiHTA Official)

https://lin.ee/ie4o9ST